HOME

"ArboreTies Boomverzorging is een bedrijf dat zich toelegt op het onderhoud en behoud van uw boom of bomen. Van bodem en wortels tot aan de kroon; van standplaatsverbetering en kroonverzorging tot het indien nodig vellen van bomen. Bij werken die vragen om meer handen, bijvoorbeeld als er grote takken afgevangen dienen te worden vanwege een te kleine werkruimte, werk ik samen met collega boomverzorgers."

Ties Hillekens